Kwalifikacja M14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.