Kwalifikacja M15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Mechanik precyzyjny (731103)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015