Kwalifikacja M16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (731102)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016