Kwalifikacja M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.