Kwalifikacja M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.