Kwalifikacja M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.