Kwalifikacja M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.