Kwalifikacja M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.