Kwalifikacja M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.