Kwalifikacja M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.