Kwalifikacja M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.