Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Zadania z informatora – RL.3