Kwalifikacja M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.