Kwalifikacja M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.