Kwalifikacja M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.