Kwalifikacja M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.