Kwalifikacja M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

październik 2016

Kwalifikacja M.18 – październik 2016