Kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.