Kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.