Kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.