Kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.