Kwalifikacja M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.