Kwalifikacja M18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.