Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.