Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.