Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.