Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.