Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.