Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.