Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.