Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.