Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.