Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.