Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.