Kwalifikacja M19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.