Kwalifikacja M2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.