Kwalifikacja M2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

październik 2016

Kwalifikacja M.2 – październik 2016