Kwalifikacja M2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.