Kwalifikacja M2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

styczeń 2018

Kwalifikacja M.2 – styczeń 2018