Kwalifikacja M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.