Kwalifikacja M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.