Kwalifikacja M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.