Kwalifikacja M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.