Kwalifikacja M20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.