Kwalifikacja M23 Montaż i remont kadłuba okrętu

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Monter kadłubów okrętowych (721402), Technik budownictwa okrętowego (311910)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015