Kwalifikacja M24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Blacharz samochodowy (721306)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014