Kwalifikacja M25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Blacharz (721301)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019