Kwalifikacja M28 Wykonywanie prac lakierniczych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Lakiernik (713201)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015