Kwalifikacja M3 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (814290)

Rozpocznij egzamin – październik 2013