Kwalifikacja M30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.